Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

E.coli i Lidköpings dricksvatten påverkar många

VA-aktuellt

En kokningsrekommendation har utlyst i Lidköpings och Grästorps kommuner efter att E.coli påträffats på flera håll i ledningsnätet. Även Vara och Essunga kommuner får dricksvatten från Lidköping men där bedöms ledningsnätet som säkert.

Under onsdagskvällen 22 augusti upptäcktes mycket höga halter av E.coli-bakterier i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. 

– I kväll fick vi larm från ett flertal ställen i vårt ledningsnät om väldigt höga bakterievärden. Vår krisledningsplan är att vi ber alla i Lidköping att koka sitt vatten, säger Linda Lundström som är förvaltningschef på Teknisk service i Lidköping, till Sveriges Radio P4.

Enligt Linda Lundström är halterna av E.coli cirka 20 gånger högre än gränsen för otjänligt dricksvatten. Bakterierna har hittats i flera orter i Lidköpings kommun och det bedöms vara en risk för att de också sprids till Grästorps kommun som får dricksvatten direkt från Lidköping.

Även Vara och Essunga kommuner får dricksvatten från Lidköpings vattenverk men där passerar vattnet en UV-desinfektion och de ansvariga bedömer att de inte behöver vidta några andra åtgärder än att intaget från Lidköping har stängts.

Lidköpings kommun har två vattenverk. Huvudverk är Lockörns vattenverk, kompletterat med Läckö vattenverk. Cirka 90 procent av råvattnet är ytvatten från Vänern, resterande andel är grundvatten från Råda ås. Verken försörjer cirka 36 000 abonnenter i Lidköpings kommun samtidigt som de stödjer vattenförsörjningen i Grästorp, Essunga och Vara.

Grästorps kommun har två egna vattenverk som stöttas av vattenleveranser från Lidköping, som går direkt in på nätet. Därför har även Grästorp gått ut med en kokningsrekommendation.

I Vara och Essunga är situationen en annan. Dricksvattnet från Lidköping tas in på ett grundvattenverk i Vara där det finns UV-ljus på inkommande vatten som avdödar eventuella mikroorganismer. Essunga får i sin tur vatten via Vara. Även de har kompletterande egna vattenverk.

– Det blir ett problem kapacitetsmässigt för oss ändå. Därför kommer vi att gå ut till användarna och be dem vara återhållsamma. Vi får normalt 50 procent av vattnet från Lidköping så nu höjer vi samtidigt kapaciteten i grundvattenverket, säger Varas VA-chef Robert Isberg till Cirkulation.

Lidköpings kommun försöker spåra föroreningen men har för närvarande ingen uppfattning om källan. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid