Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Funäsdalen. FOTO: Arild Vågen CC

Dubbla vattenverksbyggen igång i Härjedalen

VA-aktuellt

I Härjedalens kommun, byggs nya vattenverk i både Tännäs och Funäsdalen. Nybyggena är igång och verken ska stå klara till nästa sommar.

I Funäsdalen och Ljusnedal är älven Ljusnan vattentäkt idag. Härjedalens kommun har under en fyra-årsperiod provpumpat efter en alternativ grundvattentäkt för att säkerställa vattenkvaliteten långsiktigt. Där byggs ett nytt grundvattenverk som tar vatten ur en grusås.

– Det här är närmast unikt. Vi behöver inte ens justera pH-värdet. Det är helt enkelt ett fantastisk vatten vi kommer att leverera utan att behöva rena det, säger Christer Hedström, VA-ingenjör vid Härjedalens kommun, i en intervju i Länsposten.

Verket kommer ändå att förses med en UV-anläggning för desinfektion.

Funäsdalen/Ljusnedal har en starkt ökande besöksnäring med en vattenförbrukning som i framtiden kommer att fördubblas under högsäsong. Vattenverket placeras vid Sörmon, grundvattentäkten ligger nära Ljusnan. Budgeten är 25 miljoner kronor och kapaciteten beräknas till 3 400 kubikmeter per dygn. Klart ska det vara i juli 2016.

Det nuvarande vattenverket i Tännäs ligger i källaren på en numera nedlagd skola. Idag är fastigheten ett privatägt fritidshus och kommunen flyttar ut. Ett nytt vattenverk byggs nu på en tomt nedanför den gamla skolan. Den lägre placeringen av vattenverket kommer att bidra till ett lämpligare tryck i ledningsnätet i byn.

Verket är ett grundvattenverk som förses med alkaliskt filter och UV-desinfektion. Verket ska tas i drift sommaren 2016 och budgeten är på tio miljoner kronor. Kapaciteten beräknas till 500 kubikmeter per dygn. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid