Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Driftteknikern Maria Andersson med pump i arbetsvänlig nivå.

Driftpersonalen utvecklar sin egen arbetsmiljö

Cirkulation 6/16

På reningsverket i Hallsberg utvecklar driftpersonalen egna förbättringar i arbets­miljön. Tillsammans gör de också brain-storm-ronder på alla sina anläggningar för att hitta förbättringsmöjligheter.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Underreden till pumparna. Det är det som VA-chef Niklas Hasselwander och drifttekniker Maria Andersson direkt vill visa när vi pratar om arbetsmiljö-lösningar på reningsverket i Hallsberg. Så vi tar det första först. För några år sedan kläcktes idén att få upp pumparna i verket till en arbetsvänlig höjd, istället för att vara monterade på golvet. Idag är de flesta av objekten som kräver arbete monterade på rostfria ställningar.

– Det är en otrolig skillnad att jobba nu, säger Maria Andersson.

Samtidigt berättar de att det krävdes en del envishet att få med konsulter och leverantörer på idén. Det är inte lätt att bryta mönster. Resultatet är hur som helst alla jättenöjda med. All service är enklare och det är också färre saker som går sönder när de ska servas i och med att det är lättare att komma åt att arbeta.

Hallsbergs kommun, med 15 500 invånare, har fem reningsverk. Cirkulation besöker centralortens reningsverk men det är faktiskt inte det största. Vid Korven i Sköllersta, som Lithells/Atria kallas i folkmun, finns det största verket med en kapacitet på 22 000 pe, idag belastat med cirka 13 000 pe. Reningsverket i Hallsberg är dimensionerat för 15 000 pe och belastas idag med motsvarande cirka 9 000 pe. All slamhantering sker i Hallsberg så andelen externslam är ganska stor.

VA-chefen Niklas Hasselwander har en bakgrund inom industrin och har under sina sju år på kommunen försökt att tillämpa en del av det tänkandet han lärt sig där, i den kommunala organisationen.

– Jag har försökt att trimma personalen och tillämpa det säkerhetstänkandet som finns inom industrin, säger Niklas Hasselwander.

Samtidigt är det inte alltid riktigt lika tydliga säkerhetsrisker på en kommunal arbetsplats. Niklas Hasselwanders erfarenhet är att farorna är mer synliga på en industri. I kommunen med många spridda arbetsplatser och verksamhetspunkter så finns det fler dolda faror.

Vi går vidare på reningsverket. Niklas och Maria visar på ett räcke som inte längre finns kvar. Returslampumparna var tidigare monterade vid ett räcke som gjorde att man behövde stå på fel sida om räcket när pumparna skulle hanteras. Istället har området täckts med galler så att räcket kunde tas bort.

En bit bort håller samtidigt drifteknikern Markus Edholm och vikarierande VA-teknikern Filip Harle på och arbetar med Markus senaste lilla förbättring. När en slamsugningsslang läggs ned idag behöver de ta bort en av aluminiumluckorna som täcker golvet och spärra av hålet med bockar. Nu har de istället tillverkat en bit av stålgaller (greting) och sågat ut ett hål i ett galler för att kunna lägga ned slangen igenom. Enkelt och elegant kan en sektion av golvdäckningen tillfälligt ersättas med gallret där slangen kan gå igenom.

Markus Edholm vill gå vidare mot den helt nyrenoverade slamhanteringen. På vägen passerar vi en myggfångare som svävar horisontellt över golvet. Markus förklarar att det är ett litet test för att se hur mycket mygg som dödas av lamporna och faller ner på golvet, när de hänger horisontellt istället för vertikalt. Om testet funkar bra så är tanken att placera horisontellt monterade myggdödare över bassängerna, så faller myggen ned där. Då slipper man de myggfångare som är monterade på väggar och där lamporna då och då sätts igen av myggor, med brandrisk som följd.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Den stora ombyggnaden på verket på senare tid är slamhanteringen. En gammal centrifug skulle bytas och några kriterier ställdes upp inför bytet. Det som önskades var låg bullernivå och att det skulle gå att göra bytet under drift så att inte hela kommunens slamhantering stannade. Utmaningen var då att hitta ett nytt utrymme för den nya anläggningen. Det slutade med att ett nytt golv gjöts över den ena försedimenteringsbassängen och en helt ny möjlighet att placera avvattnare skapades. Hänsyn togs så att skrapan kan gå under det nybyggda rummet.

– Vi fick en helt ny miljö där det är lugn och ro, berättar Markus Edholm när han visar den nya skruvpressen som sköter avvattningen.

Den nya slambehandlingen stod klar på hösten 2015. Utan buller och vibrationer kommer den upp i TS-halter runt 28 procent. En finess är att rejektet kan ledas två vägar från avvattnaren för kontinuerlig drift.

Nästa utvecklingsprojekt för slamhanteringen är ett försök för att slippa trasor som kommer in tillsammans med externslammet.

– Vi tittade först på en kvarn till intagsledningen men då finns ju fibrerna kvar som kan ställa till problem i rötkammaren, säger Markus Edholm.
Istället testar man nu att ta in externslammet via ett rensgaller. Det gäller brunnsslam och slammet från de tre mindre reningsverken. Tidigare hade man stopp i slamhanteringen varje vecka. Sedan man började med att ta in det över rensgallret har man haft ett enda stopp under ett halvår, berättar Maria Andersson.

– Experimentet har varit jättelyckat. Nu vill vi gärna ha en permanent lösning, säger Markus Edholm.
Att permanenta en sån lösning kan dock ta några år, tror VA-chef Niklas Hasselwander.

Ytterligare en mindre utvecklingsmöjlighet som utretts är att använda utgående renat avloppsvatten som internt spolvatten på verket. Den vikarierande VA-teknikerna Filip Harle var med och gjorde ett examensarbete om möjligheten när han gick ut YH-utbildningen inom vatten- och miljöteknik i våras. Uppdraget kom från Hallsbergs kommun. I arbetet framgår att det skulle gå alldeles utmärkt att bygga om internvattenhanteringen på det sättet. Investeringen skulle bli lönsam på bara något år, jämfört med dagens system att använda dricksvatten i ett system med brutet vatten.

Avslutningsvis berättar Hallsbergs-gänget om Brain-storm Hallsberg, ett sätt att titta på den egna verksamheten med nya ögon. Hela driftspersonalen har under tio till tolv veckor tillsammans gått igenom samtliga verk i kommunen. Den ansvarige på det aktuella verket har tagit ett steg tillbaka medan övrig driftpersonal gått igenom rutiner och lösningar.

– Det är ju lätt att man blir lite hemmablind. Det var lite tungt i början men när vi fick in tankesättet snurrade det på, säger Niklas Hasselwander.

En kombination av skyddsrond, innovativt tänkande, förbättringar och naturligtvis kaffe och macka.

– Det funkar inte utan landgång, säger Markus Edholm leende.

De gemensamma genomgångarna har tagit tre till fyra timmar per vecka och har varit obligatoriska och schemalagda. Niklas berättar att när de väl har betat av listan med åtgärder kommer de att köra en ny vända.

– Vi blir våra egna konsulter, konstaterar Niklas Hasselwander.

Annons Wateraid