Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dricksvattnet samordnas nationellt

VA-aktuellt

Den 24 mars hade den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten sitt första möte.

När Nationella samordningsgruppen för dricksvatten samlades för ett första möte togs flera beslut om inriktningen. Bland annat ska gruppen samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid