Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, Lund.

Dricksvattnet förtjänar vår uppmärksamhet

VA-aktuellt

I slutet av förra veckan redovisades resultaten av en stor undersökning som Sveriges Geologiska Unversökningar (SGU) gjort om förekomst av tungmetaller i grundvatten från enskilda brunnar i Skåne, i flera tidningar. Det har varit känt en längre tid att vissa brunnar haft förhöjda värden, men resultaten av denna studie är ändå skrämmande.

Text/Kenneth M Persson

Blyhalter upp till 600 mikrogram per liter vatten har mätts upp, när gränsvärdet för otjänligt vatten är 10 mikrogram per liter. Blyhalterna i vattnet är så höga att det går att misstänka att de kan hämma barns intellektuella utveckling om barn dricker det, vilket barn gjort länge. Men detta är inget dricksvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid