Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Lidköpings kommun/Sweco

Domstolsförhandling om Lidköping

VA-aktuellt

Besked för Lidköpings reningsverk kommer nästa år efter kommunens tillståndsöverklagan. Viktiga frågor om utsläppspunkt och miljökvalitetsnormer.

Huvudförhandlingen om tillståndet för Lidköpings planerade nya reningsverk pågår i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Under onsdagen gjorde domstolen platsbesök i Lidköping. Frågan handlar bland annat om ny utsläppspunkt för det planerade reningsverket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid