Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Direktiv ska ge snabbare miljögiftvarningar

VA-aktuellt

Dricksvattenutredningen “En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” presenterades den 15 oktober. Arbetsmetoden som dricksvattendirektivet ger, ska hjälpa till att förhindra framtida miljögiftskandaler.

Anders Bengtsson, tidigare chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Växjö, har lett utredningen om hur dricksvattendirektivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Han betonar att en viktig fråga i direktivet är hur man i framtiden ska kunna förhindra nya miljögiftsskandaler som PFAS gett upphov till.
– Genom den riskbaserade metoden ska det gå snabbare att upptäcka och reglera kemikalier som utgör ett hot mot hälsa och miljö. Medlemsstaternas rapporter till EU-kommissionen kan fungera som ett varningssystem – om något land får problem kan rapporteringssystemet ge andra länder en tidig varning, säger Anders Bengtsson till Cirkulation.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid