Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sockerbetsodling. FOTO: Lavi Perchick/Unsplash

Desfenylkloridazon i mindre skånsk vattentäkt

VA-aktuellt

VA Syd har hittat halter av Desfenylkloridazon i Hurvas grundvatten. Provtagningen är gjord vid Hurvas vattenverk, utanför Eslöv. Enligt VA Syd är halterna såpass låga att vattnet tills vidare ändå kan användas som vanligt till mat och dryck.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det var i november 2023 som spår av bekämpningsmedel hittades i dricksvattnet. Halterna av Desfenylkloridazon som hittats vid Hurvas vattenverk (2,5 µg/l) överstiger Livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel i kommunalt dricksvatten men ligger under gränserna för hälsomässiga risker. I samhället bor cirka 400 personer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid