Annons Kamstrup 2024

FOTO: Henrik Wester

Degebergas rening av läkemedel påbörjad

VA-aktuellt

Nu påbörjas bygget av en anläggning för läkemedelsrening vid Degeberga avloppsreningsverk i Kristianstads kommun. En målsättning är att testa teknik som sedan kan användas i större skala även på Kristianstads centrala reningsverk.

I en tillbyggnad av Degerberga reningsverk utanför Kristianstad ska verket förses med två parallella filter med aktivt kol. Ambitionen från kommunen är att testa två olika sorters kol. Ett i vardera filtret. De två tidigare anläggningarna som är i full drift i Sverige, med teknik för avskiljning av läkemedelsrester, finns idag i Linköping och Simrishamn. Där är reningen istället byggd kring ozonrening. 

Hösten 2018 beviljades Kristianstads kommun elva miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för en anläggning som kommer att kosta 12,3 miljoner kronor. Sedan dess har kommunen gjort en förstudie, tecknat avtal med NCC som ska bygga anläggningen, inhämtat myndighetstillstånd och låtit detaljprojektera tillbyggnaden av Degeberga avloppsreningsverk. 

Under en pressträff den 3 september berättade kommunen bland annat om att många läkemedel som diklofenak (smärtstillande), antibiotika och hormoner är miljöskadliga på olika sätt.

– Att vi i Kristianstads kommun börjar just i Degeberga beror på tre saker. Segesholmsån är skyddsvärd, reningsverket fungerar stabilt och verket är lagom stort för att testa tekniken på, säger Inger Hansson, Utvecklingsstrateg på tekniska förvaltningen, till Cirkulation.

Anläggningen kommer att klara avloppsvatten från 2 000 personekvivalenter. Fullskaleanläggningen i Degeberga ses samtidigt som ett pilotprojekt inför en kommande utredning som ska avgöra om även Kristianstads centrala reningsverk ska utrustas med tekniken. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid