Annons Kamstrup 2024

Deammonifikation i avloppsreningsverkets huvudström

Internationell VA-utveckling

Deammonifikation i full skala för huvudströmmen vid reningsverk ger såväl möjligheter som problem, visar en tysk genomgång.

Text/Hans Holmström

Om biologiska reaktioner vid deammonifikation. Med deammonifikation menas en kombination av partiell nitritation (bildning av nitrit från ammonium) och efterföljande oxidation av kvarvarande ammonium med nitrit som elektronacceptor. Det första steget bör oxidera 57 % av ammoniuminnehållet till nitrit med ammoniumoxiderande bakterier (AOB). Det andra steget omvandlar med anammoxbakterier (AAB) ammonium och nitrit anaerobt (eller anoxiskt) till kvävgas. Samtidigt bildas som en restprodukt ca 10 % av ammoniumkvävet som nitrat. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid