Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Datautvinning från Twitter för läckdiagnoser i dricksvattensystem

Internationell VA-utveckling 8/23

Forskare presenterar en metodik för att använda data från sociala nätverk, i det här fallet Twitter (numera X) för att diagnosticera läckor i dricksvattennät. Metodiken baseras på insamlandet av tweets där medborgare rapporterar läckor, extrahering av information från tweetsen och processa den för att få ett diagnosticeringsverktyg. Metoden har testats i Mexico City.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Forskarna betraktar metodiken med datautvinning från sociala medier som ett kompletterande verktyg för intelligenta system för diagnoser och prognoser för läckor i vattenledninssystem. Twitterdata innehåller generellt stora mängder information och kan ge trender i realtid relaterade till specifika sökord.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid