Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Danskt reningsverk styr lustgasutsläpp

VA-aktuellt

Marselisborgs reningsverk i Århus, Danmark producerar idag mer energi än vad det förbrukar. Anläggningen blir nu också enligt danska uppgifter det första i världen där lustgasutsläppen tas in i styrningen av anläggningen.

Aarhus Vand har tillsammans med Unisense Environment och DHI utvecklat ett system som ska reducera utsläppen av den mycket potenta växthusgasen lustgas med 50 procent. 

Det nya systemet har testats under det senaste året på flera reningsverk i såväl Danmark som i andra länder. De erfarenheterna tyder på att lustgasutsläppen kan halveras.

Unisense är ett företag specialiserat på mikrosensorer. I samarbete med DHI har de utvecklat sensorer som kan mäta löst lustgas i utgående avloppsvatten. Mätningarna ger reningsverken bättre data för att styra lustgasutsläppen. Projektet har genomförts med stöd från danska VTU, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid