Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dansk vision: ett reningsverk som en del av ett rekreationsområde. ILL: Henning Larsen Architects

Danskt reningsverk ska vara resursfabrik

VA-aktuellt

I Aarhus, Danmark, ska projektet Aarhus Rewater stå klart 2028. Ett reningsverk som ska kunna producera inte bara värme, biogas, el och gödsel, utan också möjligheter för att i en framtid även kunna bidra med proteiner och kanske till och med läkemedel ur avloppsvatten.

Aarhus Rewater ska placeras central i Aarhus och ska ersätta tre av dagens reningsverk; Marselisborg, Åby och Viby.
“Världens mest effektiva resursanläggning och kunskapsplattform för rening av avloppsvatten kommer att finnas i Aarhus. Aarhus Rewater kommer att ta emot vårt avloppsvatten och omvandla det till nya material, nya produkter och ny energi under de kommande 50 åren”, så lyder beskrivningen av visionen, från Aarhus Vand.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid