Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Danska vattenverk har problem med DMS

VA-aktuellt

En dansk inventering visar att DMS, N,N-dimethylsulfamid, är det vanligast förekommande bekämpningsmedlet i danska vattenverks råvattenbrunnar.

Statliga Geus, motsvarigheten till SGU, i Danmark har genomfört en inventering över hela landet i jakten på DMS, N,N-dimethylsulfamid. Geus kan konstatera att ämnet förekommer i hög grad i de allmänna vattenverkens borror.

– Tyvärr är siffrorna mycket högre än vad vi hade förväntat oss. Normalt, när man gör en undersökning i grundvattenövervakningen, hittar vi lägre siffror för vattenverken efteråt. Men i det här fallet har vi faktiskt funnit det i en större del av vattenbrunnarna – det är vattnet vi dricker, säger  säger Anders Risbjerg Johnsen, Geus, i en kommentar till DR.

1565 av cirka 6 300 undersökta borrhål vid allmänna vattenverk är undersökta. DMS hittades i 481 borror (30 procent), i 128 av dem låg halterna över gränsvärdet för dricksvatten (8,2 procent av undersökta borror). Det gör DMS till det vanligast förekommande bekämpningsmedlet i de allmänna vattenverkens brunnskontroller.

DMS är en nedbrytningsprodukt från svampmedlet tolylfluanid som försvann från den danska marknaden 2007. I juni 2018 upptäcktes bekämpningsmedlet i brunnar tillhörande Hovestadsområdets Forsyningsselskab, Hofor. Redan i juli 2018 infördes DMS i det statliga obligatioriska provtagningsprogrammet.

År 2007 uppmanade Europeiska kommissionen till försiktighet beträffande användandet av tolylfluanid då det upptäckts att metaboliten N,N-dimetylsulfamid (DMS), vid närvaro av ozon som ofta används vid dricksvattensrening, kan omvandlas till N-nitrosodimetylamin (NDMA) som är skadlig för hälsan (EG 2007/322). Flera länder, däribland Sverige, stoppade då bruket av tolylfluanid. Ämnet har därefter förbjudits som växtskyddsmedel i EU från 2010 (EU 15/2010). Riktvärden för svenska ytvatten är 0,2 μg/l.

Tyska myndigheter rapporterade 2012 om fynd av DMS i såväl yt- som i grundvatten. Tolylfluanid mäts regelbundet i svenska grundvatten, ytvatten och dricksvatten inom den regionala miljöövervakningen men har enligt en screening som Naturvårdsverket publicerade 2014 aldrig detekterats inom detta program. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid