Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dags omvärdera misslyckande

Cirkulation 6/23

Att helt undvika översvämningar går inte. Bättre då att hitta på sätt att bäst hantera konsekvenserna.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det är dags att omvärdera begreppet misslyckande. Inte minst när det gäller klimatförändringar, och därpå följande översvämningar, kan den rätta vägen vara ett misslyckande, men ett misslyckande med stil. En grupp amerikanska forskare vill använda begreppet elegant misslyckande (»graceful failure«) för att beskriva ett samhällsbyggande med inbyggd redundans.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid