Annons Kamstrup 2024

Centrum för övervakning av avlopp

VA-aktuellt

Ett nytt svenskt miljöepidemiologiskt centrum, SEEC, bildas. Centrumet ska bland annat hantera övervakning av smittämnen i avloppsvatten och offentliga miljöer.

SEEC (Swedish Environmental Epidemiology Center) är ett samarbete som har kommit till på initiativ av sex forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Uppbyggnaden görs med hjälp av ett bidrag på sex miljoner kronor från Scilifelab.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid