Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sigrid de Geyter och Johanna Lindgren finns bland förslagsställarna. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Centrum för Kemiska risker i dricksvatten

VA-aktuellt

Staten bör bidra till att det inrättas ett nationellt kompetenscentrum för kemiska hälsorisker i dricksvatten, i Uppsala. Det föreslår vattenproducenter tillsammans med universitet, myndigheter, kommuner och region.

Med Uppsala läns landshövding Göran Enander i spetsen föreslår en stor mängd aktörer att ”…regeringen stödjer inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum i Uppsala för kemiska hälsorisker i dricksvatten genom en delfinansiering i storleksordningen 15 miljoner/år.”

Det är i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning, UNT, som förslagen kommer.

Vidare så ser förslagsställarna också ”…en möjlighet att det av regeringen tidigare beslutade Kompetenscentrum för läkemedel i miljön samlokaliseras med det av oss föreslagna kompetenscentret. Läkemedelsverket finns redan lokaliserat till Uppsala.”

Argumenten är bland annat att det finns ett stort behov av känsliga analysmetoder för tidig upptäckt av nya kemikaliehot och effektiv reningsteknik för förorenat dricksvatten men att viktig kunskap saknas eller är svårtillgänglig.

”Vi föreslår att det inrättas ett nationellt kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten i Uppsala, med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet (UU) som bärande parter samt Livsmedelsverket (SLV), Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och vattenproducenter i närområdet (Uppsala Vatten och Norrvatten) som samarbetsparter.”

Undertecknare är Göran Enander, landshövding Uppsala län, Peter Högberg, rektor Sveriges lantbruksuniversitet, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Annika Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket, Lena Söderberg, generaldirektör Sveriges geologiska ­undersökningar, Jens Mattsson, generaldirektör Statens veterinärmedicinska ­anstalt, Catarina Andersson  Forsman, generaldirektör Läkemedelsverket, Börje Wennberg, regionstyrelsens ordförande Region Uppsala, Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, Sigrid de Geyter, vd Uppsala Vatten och Avfall AB, Johanna Lindgren, vd Norrvatten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid