Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Daniel Källenfors (M). FOTO: Lidingö stad

Byggstart för Käppalas uppgradering

VA-aktuellt

Nu startar uppgraderingen av reningsprocessen för Käppalaverket på Lidingö. I dag den 6 september genomförs byggstarten.

Uppgraderingen av Käppalaverket gäller framför allt det biologiska reningssteget där MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor) införs för utökad reningsprestanda. Det biologiska reningssteget tillförs extern kolkälla så att mikroorganismerna får extra energi och kan rena bort mer kväve och fällningskemikalier tillsätts i eftersedimenteringsbassänger och sandfilter så att mer fosfor kan renas bort.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid