Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mikromotorn i studien är bestruken med den kemiska föreningen Lackas på utsidan. Det gör att motorn kan omvandla urea till ammoniak i vatten. Bild: ICIQ

Bubblande mikromotor ska rena avloppsvatten

VA-aktuellt

Spanska forskare har konstruerat mikromotorer för att åka runt och rena avloppsvatten som på sikt kan bli en källa till grön energi. AI utvecklad vid Göteborgs universitet ska hjälpa till att trimma de små motorerna.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Mikromotorer har dykt upp som ett lovande verktyg för miljösanering eftersom de kan navigera självständigt och utföra specifika uppgifter i mikroskala. En mikromotor består av ett rör som byggs upp av kisel och mangandioxid. Genom kemiska reaktioner utsöndras bubblor i ena änden av röret. Bubblorna blir en motor som sätter röret i rörelse. Resultaten är publicerade i Nanoscale 38/2023.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid