Annons Kamstrup 2024

FOTO: Europeiska unionens domstol

Bristande avlopp i Storbritannien och Italien

VA-aktuellt

Storbritannien dras inför EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet i ett antal främst mindre samhällen. Samtidigt får Italien ett så kallat motiverat yttrande om avloppshanteringen i bland annat Rom och Florens.

EU ställer Storbritannien inför EU-domstolen för bristande avloppsrening i 17 samhällen. I Banchory, Stranraer, Ballycastle och Clacton är reningen bristfällig medans Gibraltar helt saknar reningsverk. När det gäller Gibraltar finns ett nytt avtal med Northumbrian Water och Modern Water Services att uppföra och driva ett reningsverk där.

Tio brittiska samhällen i sammanställningen har extra känsliga recipienter där reningen inte når upp till kraven. Slutligen tas även två fall av återkommande stora bräddningar vid översvämningar upp i domstolen.

Italien kommer än så länge undan med ett motiverat yttrande men där gäller det å andra sidan storstäderna Rom, Florens, Neapel och Bari samt 20 regioner, bland annat Toscana och Sicilien, där inte insamling och behandling av avloppet fungerar tillfredsställande. EU listar också 32 särskilt känsliga recipienter i Italien där inte kraven på fosfor- och kväverening uppfylls. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid