Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

En brunn i Burkina Faso där klimatförändringarna förvärrar vattenbristen. Burkina Faso är ett av de länder där Världsbanken stöttar hållbar grundvattenförvaltning. FOTO: CIF

Brist på vatten beväpnar ingen

Cirkulation 2/24

När trycket ökar på jordens vattenresurser ökar även behoven av vattensamarbete. Att hitta gemensamma lösningar för länder som delar vattenresurser kan förebygga konflikter – men det krävs politisk vilja och möjligheter för diplomater och vatten­experter att mötas.

Text/Helena Wannberg

Vatten är en källa till samarbete, snarare än konflikt. Det var slutsatsen i den avhandling som Anders Jäger­skog för drygt 20 år sedan lade fram vid Tema Vatten, Linköpings universitet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid