Annons Kamstrup 2024

Illustration: Mikael Andersson/TT

Brandövningsplats PFOS-saneras

VA-aktuellt

I Kalmar kommer en tidigare brandläcksövningsplats att PFAS-saneras med mobil jordtvätt.

– Saneringen kommer utföras med en mobil jordtvätt som tvättar massorna rena från föroreningar. Vi gör allt arbete på plats på den förorenade ytan här i Kalmar vilket blir mycket effektivt på flera sätt genom att både de kostsamma men också miljöbelastande transporterna uteblir. De sanerade massorna lägger vi sedan bara tillbaka på plats när vi är färdiga, berättar Marie Eriksson, specialist på marksanering, Svevia, i ett pressmeddelande.

Under tio års tid har brandsläckningsövningar utförts på området med brandskum som innehållit  högfluorerade ämnen, PFAS.

Svevia presenterade år 2015 en metod för att rena PFOS-förorenad jord.

– Högt tryck gör att jordpartiklarna skrubbas mot varandra och föroreningarna löser ut sig i vattnet, berättade Svevias specialist Agneta Milton för Cirkulation då.

Föroreningarna som lösts ut i vattnet sedimenteras med hjälp av kemisk fällning och vattnet renas via ett par filtersteg för att kunna recirkuleras i jordtvättningsprocessen när det är tillräckligt rent. Exakt vilka filtermassor som används vill inte Svevia gå in närmare på idag.

– Att PFOS är så vattenlösligt är den stora problematiken när det ligger i marken. Men när vi kör massorna genom jordtvätten är den egenskapen till vår fördel.

Etablering av ytan pågår och saneringsarbetet påbörjas efter vintern. Kontraktssumma 1,9 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Kalmar landsting. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid