Annons Kamstrup 2024

FOTO: CC/En-cas-de-soleil

Bräckvattenverket i Herrvik klarar algtoxiner

VA-aktuellt

Herrviks bräckvattenverk klarar reningen av algtoxiner utmärkt. Det visar en grundlig undersökning av sensommarens vattenproduktion.

Under augusti 2018 inledde VA-enheten hos Region Gotland en provtagningsserie för att utvärdera hur membrananläggningen vid Herrviks vattenverk klarade reningen vid algblomningar. Vattenprovtagningen utfördes under algblomningar under vecka 31 och vecka 39, 2018, därefter har proverna analyserats och sammanställts. Resultatet visar att det inte finns några utslag av toxiner i något av de steg som proverna och analyserna omfattar; råvatten, vatten i beredningsstegen och utgående dricksvatten.

Redan förstudierna kring avsaltningsverket i Herrvik visade att vattenverket som invigdes 2016 ska klara algblomningar i Östersjön utan problem. Råvattenintaget ligger cirka 200 meter ut i vattnet på sex meters djup.

I år är det första året som det är en rejäl blomning i området sedan verket togs i drift, ett tillfälle att utvärdera membrananläggningen. Eventuella algtoxiner har en förhållandevis stor molekylstorlek och avskiljs i viss mån i de ultrafilter som föregår avsaltningssteget (RO) i processsen men sker i huvudsak i RO-steget.

– Vi har följt och nyttjat sommarens algblomning för att lära känna vårt råvatten och känner oss nu trygga med att vi har rätt kunskap och rätt reningsteknik för att producera rent, gott och hälsosamt dricksvatten, säger Patrik Johansson, enhetschef VA, teknikförvaltningen Region Gotland, i ett pressmeddelande.

 De erfarenheter som arbetet i Herrvik gett kommer nu att nyttjas och vidareutvecklas i det fortsatta arbetet med att kunna ta tillvara bräckvatten och omvandla det till dricksvatten.

Ett av norra Europas största bräckvattenverk håller nu på att ta form vid Kvarnåkershamn på Gotlands västkust och planeras vara i drift till sommaren 2019. Resultaten från Herrvik välkomnas av teknikförvaltningen, Region Gotland.

– Vi är glada över att vårt arbete har gett gott resultat och de avsaltningsmembran som vi nu har i Herrvik kommer även att användas vid anläggningen vid Kvarnåkershamn, avslutar Patrik Johansson. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid