Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bottensediment som källa eller magasin för bakterier och virus i vattendrag  

Internationell VA-utveckling 7/23

Bakterier och virus rör sig från och till flodbottnar och även inom dessa beroende på flödesförhållanden. Här är en studie där två flödessituationer undersökts – ett basflöde som är ett avloppsverksutsläpp – och ett större flöde vid regn.

Text/Jörgen Hanaeus

Förekomst och variation av patogena mikroorganismer i miljön medför hälsorisker för människor. Förekomst av bakterier och virus i vattendrag varierar i rum och tid beroende på bl a flödesförhållandena. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid