Annons Kamstrup 2024

Blylarm kan vara falsklarm

VA-aktuellt

I fredags upptäcktes förhöjda blyhalter i vattenledningsnätet på lasarettet i Trelleborg men det är möjligt att det är falskt alarma. Uppföljande prov som var färdiganalyserade lördag eftermiddag visade inga onormala blyhalter. Ingenting talar heller för att vattnet i nätet utanför sjukhusområdet skulle ha samma problem. Tills vidare gäller dock förbud att dricka sjukhusets vatten.

Det var vid en rutinkontroll på dialysavdelningen som man uppmätte halter på 130 mikrogram bly i vattnet. Gränsvärdet är 10 mikrogram. Sjukhusledningen gick genast igång med att ta nya prover på flera ställen i och utanför lasarettet, för att se om det var ett isolerat värde för dialysavdelningen eller om det berörde hela lasarettet och omgivningen. Samtidigt gick en rekommendation ut att patienter, besökare och personal ska undvika att dricka kranvattnet på Lasarettet Trelleborg. Från och med fredag eftermiddag levereras dricksvatten på flaskor till lasarettet.

Även Trelleborgs kommun fick omgående besked om problemet och tog under fredagen prover på de tre servisledningar som finns utanför lasarettsområdet som förser sjukhuset med vatten, samt i vattenverket.

Proverna är skickade på analys men först på tisdag morgon kan svaren väntas. Så sent som för ett par veckor sedan togs prover på vattnet enligt det fastställda schemat. Det är bara vid enstaka provtillfällen som tungmetallerna mäts, men så skedde den här gången. Resultatet visade att blyhalten uppgick till 0.52, mycket långt från gränsvärdet.

–Historiskt sett har vi aldrig haft några problem av det här slaget i vårt nät, säger VA-chefen Daniel Wargren. Vi har tar förstås det inträffade på mycket stort allvar och kommer att fortlöpande följa händelseutvecklingen. Det finns dock ingenting som talar för att abonnenter utanför lasarettsområdet skulle drabbas.

Sjukhusledningen inväntar nu ytterligare en bekräftande provomgång som för att få ännu ett godkänt vattenprov. Det tas på onsdag. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid