Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Blå obligation släppt på marknaden

VA-aktuellt

Stora aktörer på den svenska marknaden som AMF och Folksam har investerat i vad som kallas blå obligation, där pengarna går till projekt kopplade till vatten. Nordiska investeringsbanken (NIB) emitterade sin första nordisk-baltiska blå obligation den 24 januari 2019.

Den blå obligationen om två miljarder svenska kronor har en löptid på fem år, och utfärdades inom NIB:s ramverk för miljöobligationer (NIB Environmental Bonds). Obligationen är avsedd för investeringar i hantering och skydd av vattenresurser.

Målgruppen för NIB:s nordisk-baltiska blå obligation är hållbara investerare. NIB skriver i ett pressmeddelande att lämpliga projekt omfattar avloppshantering, motverkan av vattenförorening och vattenrelaterad anpassning till klimatförändring.

– NIB har varit aktiv på marknaden för gröna obligationer sedan 2011, och är den största utställaren av gröna obligationer i Norden. Den nordisk-baltiska blå obligationen (Nordic-Baltic Blue Bond) riktar sig speciellt till investerare som är medvetna om de utmaningar som gäller regionens vattenresurser, speciellt Östersjön, säger Lars Eibeholm, treasurychef på NIB.

Enligt Lars Eibeholm ska obligationen göra det möjligt för investerare att direkt understöda vattenrelaterade projekt som möter utmaningar kring vattenmiljön.

– Vi går gärna in med pengar i projekt som kombinerar en god avkastning för våra sparare samtidigt som de kan bidra till en mer hållbar framtid, något den här investeringen är ett bra exempel på, säger AMF:s Anna Viefhues, i ett pressmeddelande.

Ett av projekten som kommer att erhålla finansiering från den nya blå obligationen är projektet Nya Slussen i Stockholm. NIB finansierar både miljövänliga transportlösningar för Slussen och ombyggnaden av slussarna.

Utbyggnaden av slussarna ska ge större avtappningskapacitet och möjliggöra högre slussportar genom att två nya och större avtappningskanaler byggs vid slussarna.

Nya Slussen spelar en avgörande roll i att minska översvämningsrisken i Stockholm och hjälper staden och Mälarregionen att förbereda sig på effekterna av stigande havsnivåer och mer extrema väderförhållanden i framtiden.

– Hållbarhet, inte minst i förhållande till Östersjön, är något som ligger väldigt nära våra kunders hjärtan. Vi välkomnar insatserna från NIB för att möjliggöra denna typ av obligation. Med den här investeringen tar vi ännu ett steg mot en hållbar värld, säger Michael Kjeller, chef för kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksam-koncernen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid