Annons Kamstrup 2024

Mikael Madeon, Bjerking. FOTO: Bjerking

Bjerking säkrar åt Gästrike Vattens anläggningsprojekt

Branschnytt

Gästrike Vatten bygger ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby, ett område norr om Gävle. Teknikkonsultföretaget Bjerking genomför för närvarande omgivningskontroller i Åbyggeby åt Gästrike vatten. De ska genomföra en riskanalys av vibrationsalstrande arbeten såsom exempelvis schaktnings-, packnings- och sprängningsarbete och hur de kan påverka omgivande fastigheter i Åbyggeby omvandlingsområde.

Text/Redaktionen Cirkulation

Enligt ett pressmeddelande innebär riskanalysen att de som bor i området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö. För att kunna säkerställa att de befintliga fastigheterna inte skadas av anläggningsarbetena utför Bjerking besiktning av byggnader och vibrationsmätning på omgivande fastigheter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid