Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Bjerking

Bjerking projekterar VA i Tyresö centrum

Branschnytt

Tyresö kommun ger teknikkonsultföretaget Bjerking i uppdrag att ta fram systemhandling för en ny detaljplan för projektet ”Norra Tyresö centrum”. Uppdragsavtalet undertecknades i slutet av 2023 och omfattar projektering för nyläggning och omläggning av kommunalt VA i Tyresö centrum.

Text/Redaktionen Cirkulation

Projektet ”Norra Tyresö centrum, Etapp 5” utgör en del av Tyresö kommuns exploaterings-projekt ”Norra Tyresö centrum” som innefattar ett nytt bostadsområde med ca 1000 nya bostäder och tillhörande gator. Vissa etapper är redan utförda medan andra etapper är i planeringsskede. Genom Etapp 5 har ett läge för skyfallsled identifierats. Syftet med systemhandlingen är att hitta tekniska lösningar för infrastrukturen inom Etapp 5 samt ta fram förslag på utformning av skyfallsled. I Bjerkings uppdrag ingår bland annat projektering för omläggning av en dagvattenkulvert med en diameter av 1 600 till 1 800 mm på en sträcka som uppgår till cirka 900 meter, det uppger Bjerking i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid