Annons Kamstrup 2024

Biodammar med flytande vassmattor

Internationell VA-utveckling

Ett litet tyskt avloppsreningsverk med biodammar kompletterades med flytande vassmattor för att undersöka om reningseffekten kunde förbättras på detta sätt. Tanken var att växternas rotsystem skulle öka ytan för mikroorganismer. Reningsresultaten blev bättre på årsbasis, men fortfarande med stora dygnsvariationer. Långtidseffekter av olika växter, mattornas material och täckningsgraden är oklara.

Text/Hans Holmström

Avloppsvatten från ett mindre tyskt samhälle leds till dammar för rening. Anläggningen för 600 personekvivalenter (pe) består av en första damm (en ”försedimentering”, ca 1500 m²) som följs av två parallella grunda biodammar (ca 4500 m², 7,5 m2/pe). Reningsresultaten för BOD, COD och kväve var inte särskilt bra och varierade kraftigt under året. Det var därför önskvärt med någon förbättringsåtgärd för anläggningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid