Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bidrag för vattenmiljö

VA-aktuellt

För tredje året i rad finns nu möjlighet att söka medel hos Naturvårdsverket för åtgärder och/eller förstudier inför åtgärder med syfte att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar via dagvatten.

Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. För 2020 finns 170 miljoner att söka.
Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. För 2020 går det att söka bidrag för investeringar i:

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid