Annons Kamstrup 2024

Foto: Erik WInnfors Wannberg

Bidrag för läkemedelsrening och dagvattenåtgärder

VA-aktuellt

Naturvårdsverket har utlyst årets bidrag för minskade utsläpp via dagvatten samt läkemedelsrening vid avloppsreningsverk.

Bidragen är olika ufformade när det gäller vilka som kan söka. Dagvattenbidraget kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, VA-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Detta medan bidraget för läkemedelsrening går att söka för projekt där kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund står som sökande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid