Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bevattningsförbud i Östhammar

VA-aktuellt

Bevattningsförbuden letar sig uppåt i landet. Nu införs bevattningsförbud i Östhammars kommun, nordost om Uppsala. Grundvattennivåerna i kommunen är mycket låga.

Bevattningsförbud införs för hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är väldigt låga och situationen är ansträngd., som ansvarar för VA-driften i kommunen.

– Grundvattennivåerna är mycket låga i Östhammars kommun och situationen är ansträngd. Grundvattennivåerna kommer att fortsätta sjunka nu under sommaren. Att hitta lösningar för den låga grundvattennivån som vi har i hela kommunen är en prioriterad fråga för oss. Vi arbetar med både kortsiktiga och långsiktigt lösningar för vattenförsörjningen i hela kommunen. Bland annat letar vi aktivt efter läckor samt kartlägger alla vattenresurser som finns i och strax utanför kommungränserna för att hitta nya och/eller kompletterande vattentäkter, säger Karolina Stenroth, processingenjör vatten på Gästrike Vatten, som ansvarar för VA-driften i kommunen.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 20 juni och tills vidare. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid