Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

SMI

Besvär hos cryptosporidie- drabbade följs upp

VA-aktuellt

Nu följer Region Jämtland Härjedalen upp vilka kvarstående effekter som Cryptosporidie-utbrottet i Östersunds dricksvatten 2010, fått hos en del invånare.

En infektion av Cryptosporidium kan rubba magens funktioner under lång tid även efter att parasiten försvunnit ur kroppen. Cirka 1 425 personer i Östersund tillfrågas nu om eventuella kvarstående besvär efter utbrottet av parasiten Cryptosporidium hominis som drabbade dricksvattnet i kommunen för drygt fem år sedan. De personer som tillfrågas fanns med i en enkät för fem år sedan där de uppgav att de hade kvarstående effekter av cryptosporidieinfektion. I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa, när runt 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis. Cirka 50 000 personer fick koka sitt dricksvatten i 85 dagar. Östersunds kommun har friats i en rättsprocess där domstolarna slagit fast att kommunen inte brutit mot livsmedelslagstiftningen då kommunen inte kunde sägas ha brustit i tillsyn eller underhåll av vattenverket.

– Det är viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt på vår enkät, förklarar läkarna Mikael Lilja och Micael Widerström, via Region Jämtland Härjedalens hemsida. De uppmanar de personer som under nästa vecka får en enkät att ta sig tid att svara, eftersom det på sikt är ett sätt för vården att kunna förstå människor med den här typen av problem bättre. – Vi vet att den här sortens magbekymmer kan vara väldigt besvärligt, säger läkarna. Frågorna i enkäten handlar om allmänna besvär, och då mest om magen men även eventuella ledproblem tas upp. Bland de som för fem år sedan hade tecken på cryptosporidiuminfektion förekom i högre grad magbesvär, med magknip och diarréer, och detta vill man nu följa upp efter fem år. Även efter det att parasiten de facto försvunnit ur kroppen, blev magen rubbad hos många personer under lång tid efteråt. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid