Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Helén Leijon och Hanna Dufva. FOTO: Länsstyrelsen Västernorrland respektive Livsmedelsverket

Beredskapsutredning inne på spurtsträckan

Cirkulation 4/24

Den statliga Va-beredskapsutredningen går in i sitt slutskede. Utredningen har ett mycket brett uppdrag som gäller alla vattentjänster.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Cirkulation pratar med juristen Helén Leijon, som är huvudsekreterare för utredningen, och Hanna Dufva (VA-expert). Särskild utredare är Lars Olsson (hovrättsråd Mark- och miljööverdomstolen) i kansliet ingår även Signe Lagerkvist (jurist) och Gunnar Lantz (ekonom). Uppdraget ska redovisas 30 november 2024.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid