Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Erik WInnfors Wannberg

Beredskap pågår för möjlig brist på VA-kemikalier

VA-aktuellt

MSB får i uppdrag att starta en samordningsfunktion för att prioritera kemikalieleveranser till VA-verk, vid en eventuell brist på vattenreningskemikalier. Idag kan centrala leverantörer garantera normala leveranser av kloridbaserade fällningskemikalier fram till början av sommaren. Det erfar Cirkulation.

Den svenska försörjningen av kloridbaserade fällningskemikalier är för närvarande bekymmersam. Kriget i Ukraina försvårar produktionen för centrala leverantörer i Sverige. Branschen kan förvänta sig stigande priser och även risken att få tillgång till mindre volymer än normalt. Någon risk för att det skulle bli ett totalt stopp för fällningskemikalier ska dock inte föreligga. Centrala aktörer uppmanar VA-verken att undvika hamstring, något som skulle förvärra läget.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid