Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bara grundvatten i Leksand

VA-aktuellt

Alla VA-abonnenter i Leksands kommun får grundvatten i kranen från och med tisdag 3 maj. Projektet har pågått under fyra år.

De norra delarna av Leksands kommun har tidigare försörjts med vatten från Siljan. Nu har nära tre mil nya ledningar för dricksvattenleverans och bortförsel av spillvatten dragits, nästan en halmil är sjöförlagda via Siljan. Projektet innebär också att reningsverket i Tällberg läggs ned, spillvattnet renas nu inne i Leksand.
– Med denna utbyggnad av VA-ledningssystemet har vi skapat en mer robust vattenleverans till våra kunder i Leksand. På detta sätt optimerar vi vår drift och på sikt minskar vi våra löpande driftkostnader. När vi nu slutför detta projekt har vi säkerställt vattenleveransen till och bortforsling av spillvatten från Tällberg med omnejd. säger Lisbeth Martinsson Skinnar, Affärsområdeschef VA, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid