Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Avtal ska säkra kemikalieleveranser vid kris

VA-aktuellt

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en frivillig avsiktsförklaring med privata kemikalieleverantörer, för att säkerställa landets dricksvattenproduktion och behov av avloppsvattenrening vid oväntade händelser i omvärlden. Ett antal kemikalieleverantörer har redan undertecknat avsiktsförklaringen.

Livsmedelsverket fick under våren 2020 i uppdrag av Näringsdepartementet att finna lösningar på eventuella bristsituationer avseende kemikalier till dricksvattenproduktionen under Corona-pandemin. Grundfrågan handlar om hur privata och offentliga aktörer gemensamt kan prioritera och säkerställa nödvändiga kemikalier för en robust dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening. Som en del av detta uppdrag har Svenskt Vatten, branschorganisation för landets allmänna dricksvattenproducenter, tagit ansvar för att ta fram en frivillig avsiktsförklaring med privata kemikalieleverantörer, i syfte att så långt möjligt och inom konkurrensreglerna, förse landets kommunala VA-huvudmän med nödvändiga kemikalier.
– Avsiktsförklaringen betyder att vi inom VA-branschen inte behöver starta från noll i den händelse att något oväntat inträffar i omvärlden som kan påverka leveranserna av nödvändiga kemikalier för att klara VA-försörjningen. Nu finns färdiga kontaktvägar och ett gemensamt förhållningssätt, säger Pär Dalhielm, vd hos Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid