Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Avskiljning av mikroföroreningar med ozon och granulerat aktivt kol

Internationell VA-utveckling 7/23

Avskiljningsgraden för mikroföroreningar i avloppsvatten kan uppskattas genom mätning av några utvalda indikatorämnen. Idag finns både ett tyskt förslag och ett EU-förslag hur detta kan ske. I denna artikel studeras hur åtta av de nio föreslagna ämnena i det tyska förslaget påverkas av ozon, granulerat aktivt kol (GAC) och kombinationer av dessa metoder. Den bästa effekten erhölls av effektiv ozonering med ett efterföljande kolfilter för polering. Reningsresultat och kostnader redovisas för sex driftsätt med ozon och/eller kolfiltrering.

Text/Hans Holmström

Ett tyskt förslaget från 2021 innebär att minst sex av nio angivna ämnen ska minska med 80 % som gruppmedelvärde över reningsverket (inlopp till utlopp). Man får välja fritt bland indikatorämnena vilka som ska ingå i beräkningen. Anledningen är att något (eller några) ämnen kan i ett enskilt fall ha så låg halt att det inte är mätbart i det renade avloppsvattnet. Denna valmöjlighet innebär att det finns 84 tänkbara kombinationer att välja mellan. Det leder till att gruppmedelvärdet för avskiljningsgraden kan skilja betydligt beroende på vilken kombination som valts.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid