Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Jan Andersson

Avsaltningsanläggning snabbyggs på Öland

VA-aktuellt

Borgholms kommun på Öland bygger en större avsaltningsanläggning för bräckvatten i Sandvik. Anläggningen ska vara i drift redan sommaren 2017.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att uppföra en avsaltningsanläggning för dricksvatten. Anläggningen kommer att kunna producera vatten för cirka 12 500 personer, eller 3 000 kubikmeter per dygn. Från kommunens sida anser beslutsfattarna att anläggningen är nödvändig för framtiden.

– Dessutom ger detta oss andrum och ger våra vattentäkter en möjlighet att återhämta sig. Detta möjliggör också utbyggnad av VA-systemet i kommunen i snabbare takt än vad vi haft möjlighet till tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic till P4 Kalmar.

Borgholm Energi beräknar att anläggningen ska kunna försörja både den norra och den södra kommundelen med vatten samt avlasta de befintliga vattentäkterna i Löttorp och Köpingsvik, där det sker ett visst överuttag idag.

Bygget budgeteras till 113 miljoner kronor, 84,5 miljoner kronor för verket och 28,7 miljoner för ett utbyggt ledningsnät. Ledningsnätet är en flaskhals i vattendistributionen i området. Enligt Borgholm Energi finns idag utrymme i Sandviks ledningsnät att distribuera 1 500 kubikmeter vatten per dygn. Av dessa kan 680 kubikmeter avlasta Löttorps vattenverk och 820 kubikmeter avlasta Köpingsviks vattenverk.

Därför måste alltså dagens ledningsnät bytas ut på utvalda platser för att komma upp i full kapacitet på 3 000 kubikmeter per dygn. Redan idag begränsar ledningsnätet i området vattenleveranserna från Löttorps och Köpingsviks vattenverk.

Borgholms Energi är nu angelägna att få igång arbetet för att inte missa nästa grundvattenbildnings- och infiltrationsperiod som förväntas pågå från oktober 2016 till april 2017. Byggentreprenaden beräknas pågå till november 2016 och installation av maskin/process påbörjas i oktober 2016. Funktionstest beräknas ske under april – maj 2017 med överlämnande av driftsklar anläggning i maj 2017.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid