Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ingegerd Rosborg

Avsaltat vatten måste mineraliseras ordentligt

Cirkulation 4/17

I januari besökte vi, en delegation från Lunds universitet, KI och KTH, KACST universitet i Riyadh, Saudiarabien. Hårdheten på vattnet på hotellet, som jag mätte med ett »kit« där EDTA och ERIO-T indikator blandats, var 0 °dH, det vill säga total­avhärdat eller avsaltat, vilket ofta görs på hotell för att slippa avlagringar i tvättställ, badkar med mera.

Text/Ingegerd Rosborg/Tekn Dr, Mark & Vattenteknik, KTH/Bengt Nihlgård/Prof emeritus, Biologiska Institutionen, LU

På universitetet och Sveriges ambassad var hårdheten däremot 10 °dH. Jag visade resultaten för professor Radwan Abdulaziz och frågade hur det kom sig att hårdheten var så hög. Han svarade att man i Saudi­arabien alltid blandat det avsaltade vattnet med grundvatten från sandstensberggrunden och aldrig ens funderat på att servera befolkningen ett totalt minerallöst vatten eller bevattna med det, eftersom även grödor kräver mineraler. TDS tillåts bara vara 100 – 500 mg/l, vilket är i överensstämmelse med intervallet i »Drinking water minerals and mineral balance – importance, health significance, safety precautions«, Springer Verlag 2014.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid