Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nelson Ekane har tillsammans med kollegerna Arno Rosemarin och Karina Barquet på SEI gjort rapporten om hur uppfattningar om slamspridning formas.

Avloppsslam sett ur ett riskperspektiv

Cirkulation 6/20

Fakta, rädsla och känslor formar tillsammans uppfattningar om hur slam ska ­hanteras på åkermark på helt avgörande sätt. Det visar den långdragna slamdebatten tydligt. En upplevd risk är också en risk.

Text/Erik Winnfors Wannberg

När Stockholm Environment Institute, SEI, i en kommande rapport analyserar slamfrågan är det ur flera olika perspektiv men det handlar i slutänden om riskvärdering hos de människor och organisationer som hanterar frågan. Studien visar att det finns både fördelar och risker men att risk innebär olika saker för olika människor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid