Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Unsplash

Åtta länder riskerar domstol för vattenmissar

VA-aktuellt

EU-kommissionen uppmanar nu åtta medlemsstater att slutföra översynen av sina Förvaltningsplaner för avrinningsområden enligt ramdirektivet för vatten samt översvämningsriskhanteringsplanerna enligt översvämningsdirektivet. Annars hotar domstolsförfarande.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det gäller den tredje cykeln av förvaltningsplaner för avrinningsområde (RBMP) samt översvämningsriskhanteringsplaner (FRMP). De skulle ha rapporterats till EU-kommissionen i mars 2022. De som nu är ett och ett halvt år försenade; Bulgarien, Cypern, Irland, Spanien, Malta, Portugal, Slovakien och Slovenien har två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. Om de inte svarar kan Bryssel besluta att hänskjuta medlemsstaterna till EG-domstolen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid