Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ätran vid Falkenberg. FOTO: Gunnar Larsson/CC

Ätrans reningsverk får skyddsvallar

VA-aktuellt

Kommunalägda Vivab skyddar Ätrans reningsverk i Falkenbergs kommun, mot framtida översvämningar genom att bygga en skyddsvall.

Text/Redaktionen Cirkulation

Vivab har ett reningsverk i Ätrans samhälle, i anslutning till vattendraget Ätran. Vid höga vattenflöden finns risk för översvämning vid reningsverket. Om elen vid reningsverket skulle slås ut så riskeras större bräddningar till Ätran. För att skydda reningsverket mot framtida översvämningar planerar Vivab nu att anlägga en skyddsvall runt anläggningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid