Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Återbesök i återvunnet vatten inför nästa torka; en fallstudie i South East Queensland, Australien

Internationell VA-utveckling

Artikeln har fokus Queenslands respons på torka, analys av försöken att introducera andra vattenkällor och då särskilt återvunnet vatten, att undersöker orsakerna till varför man misslyckats och inte fått acceptans och jämföra med framgångsrika system för att föreslå policyändringar för en väg framåt. Genom artikeln vill man återuppta samtalet om hur Australien bäst kan minska konsekvenserna och effekterna av långvarig torka.

Text/Christina Nordensten


En fallstudiemetod valdes och definierades som frågor kring återvunnet vatten i South East Queensland (SEQ). Vilka viktiga lärdomar kan dras från erfarenheterna av de stora torkperioderna i SEQ sedan 2004 för att informera om planering av återvunnet vatten för framtida torka? Vetenskaplig litteratur, regeringsrapporter och tidningsartiklar har använts.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid