Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Arvika och Eda bildar VA-bolag

VA-aktuellt

Arvika och Eda kommuner bildar ett gemensamt bolag för drift av vatten och avlopp, gator och vägar samt renhållning.

Efter att förutsättningarna för ett samarbete inom bland annat VA-området har utretts, har kommunfullmäktige i Eda respektive Arvika kommuner beslutat att gå vidare med en mer detaljerad undersökning för att få fram ett konkret förslag till samarbete mellan de två Värmlands kommunerna för att kunna bilda ett gemensamt bolag för drift och skötsel av VA, renhållning och gata. Arvika stadshus AB ska tillsammans med Eda kommun upprätta ägaredirektiv, arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion samt uppdragsbeskrivningar.

Enligt den utredning som gjorts finns möjligheter till högre kvalitet på tjänsterna, mer kostnadseffektiv drift, stabilare ekonomi och mindre risk för stora avgiftsökningar, jämfört med om kommunerna skulle fortsätta med den tekniska driften var för sig. Utredningen lyfter också fram förbättrade kompetensförsörjningsmöjligheter. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid