Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Arkitekttävling om nytt vattentorn

VA-aktuellt

Nykvarns kommun anordnar en arkitekttävling för att få fram förslag till ett nytt vattentorn. Det cirka 35 meter höga tornet ska byggas vid Södertäljevägen.

Nykvarns kommun försörjs med dricksvatten från Södertälje. Den nya högreservoaren är tänkt att ge en bättre buffert vid ett större avbrott på matarledningen. Den nya reservoaren ska ge reservvatten för ett och ett halvt dygn till de Nykvarns cirka 6 700 invånare av kommunens 10 000, som är anslutna till kommunalt VA.

För att klara reservvattenönskemålen behöver reservoaren rymma cirka 2 500-3 000 kubikmeter. Till högreservoaren planeras även en reservkraftanläggning för att säkerställa att tryckstegringspumparna har kraft vid ett strömavbrott. Arkitekttävlingen ska säkerställa att kommunen får en ny karaktärsbyggnad. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid