Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arbetet för Östersjön kan skapa 900 000 nya jobb

VA-aktuellt

Övergödningen av Östersjön är i ett kritiskt läge. Starkare lokala strategier och åtgärder i samhällen runt Östersjön är avgörande för en ett renare innanhav. Åtgärderna skulle samtidigt ge en skjuts åt lokala ekonomier och arbetsmarknader och kunna ge 900 000 nya jobb till år 2030. Detta enligt en ny rapport från The Boston Consulting Group, BCG.

Studien Restoring Waters in the Baltic Sea Region är utförd av BCG i samarbete med organisationen Zennström Philantropies.

– Kommuner har både ansvar och möjligheter för att framgångsrikt hantera eutrofiering genom att använda lokal kunskap och lokala nätverk. Genom samarbete med uppfinningsrika vattenteknikföretag kan de accelerera de lokala åtgärderna innan det är för sent, säger Allison Robertshaw, Zennström Philanthropies, i ett pressmeddelande.

Det är också här arbetstillfällena står att finna enligt rapportförfattarna. Jobben finns inom vattenteknik men också inom turism och fastighetssektorn.

Kostnadseffektiva åtgärder mot övergödningen som listas i rapporten är rådgivning till lantbrukare, förbättrade kommunala reningsverk, förbättrad dagvattenhantering och våtmarksrestaurering. (EW)

Läs mer:

Hela rapporten från BCG finns här.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid