Annons Kamstrup 2024

Vilken betongkvalitet bör användas i kontakt med dricksvatten? Stockholm Vatten och Avfall respektive Sydvatten har kommit fram till olika beslut när det gäller klimatförbättrad betong. Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Är det dags för klimatförbättrad betong?

Cirkulation 2/24

Sverige anses ligga rejält efter övriga Europa när det gäller att använda klimatförbättrad betong i kontakt med dricksvatten. Men några få installationer har börjat komma som använder tekniken. Okunskap, missuppfattningar och ovilja att testa nytt, är delförklaringar till den sena starten.

Text/Tomas Carlsson

För att framställa betong som minskar koldioxidavtrycket med upp till 30 procent, blandar man ut cementen med alternativa typer av bindemedel. Det är främst två typer; flygaska från kolförbränning samt granulerat slagg från järntillverkande masugnar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid