Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Elin Näsström

Antibakteriella ämnen i reningsverk

VA-aktuellt

Ett stort antal antibakteriella ämnen hittas i slam och vatten i svenska avloppsreningsverk. Flera av dem passerar delvis igenom verken och släpps ut i vattenmiljön. Med ny teknik som ozonering och aktivt kol kan utsläppen minskas betydligt. Det visar Marcus Östman i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet onsdagen den 7 november.

Antibakteriella ämnen används i samhället för att bekämpa bakterier, både i form av antibiotika men även som disinfektions- och konserveringsmedel i kosmetika med mera. Det finns misstankar om att antibiotika och andra antimikrobiella ämnen i miljön kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Av försiktighetsskäl är det därför viktigt att försöka hålla nere halterna så mycket så möjligt.

Marcus Östman försöker besvara ett antal frågor kring reningsverkens bidrag till uppkomsten av antibiotikaresistens. Han visar i avhandlingen att många antibakteriella ämnen är mycket vanliga i avloppsreningsverken och dessutom i höga halter.

– Högst halter finns i slammet, speciellt av så kallade kvartära ammoniumföreningar. Det utgående avloppsvattnet innehåller generellt lägre halter men stora mängder släpps ändå ut totalt, säger Marcus Östman i ett pressmeddelande.

Det är prover från 11 svenska reningsverk där 40 olika ämnen analyserats i grundmaterialet. Flera ämnen som inte tidigare har rapporteras har hittats och vissa, som klorhexidin, dessutom i nästan alla prover

I dagsläget saknas lagstiftning för att reglera utsläppen av dessa ämnen från reningsverk. Ny teknik utvärderas dock för att råda bot på problemet och i avhandlingen analyseras Sveriges första reningsverk med ozon i full skala i Knivsta samt en testanläggning med aktivt kol.

– Ozonet ökar reningseffektiviteten men det är först med aktivt kol som resultatet blir riktigt bra för många av de undersökta ämnena säger Marcus Östman. Att bygga ut reningsverk med avancerad rening som nu har börjat ske skulle kunna minska utsläppen till miljön av ämnen som i dag är svåra att rena bort, som till exempel antibiotika och många andra läkemedel. (EW)

Läs mer:
Antimicrobials in sewage treatment plants

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid