Annons Kamstrup 2024

ILL: Upphandlingsmyndigheten

Antalet anbud i offentlig upphandling minskar

VA-aktuellt

Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att det år 2022 lämnades 4,8 anbud per upphandling, jämfört med 5,5 föregående år. Det är första gången sedan 2017 som anbuden minskar. Företag inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna lämnade flest anbud under året. Sweco och WSP står för störst antal vunna upphandlingar.

Text/Redaktionen Cirkulation

Enligt Upphandlingsmyndigheten görs det årligen upphandlingspliktiga inköp till ett värde av närmare 900 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. År 2022 annonserades drygt 17 000 offentliga upphandlingar och i genomsnitt lämnades 4,8 anbud per upphandling. Det är en minskning jämfört med föregående år då genomsnittet var 5,5, det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid